Aktuality

Poplatky v roce 2021

Poplatky v roce 2021 jsou splatné od 1.2.2021 – čtěte pozorně!

 

Poplatky za odpady

Poplatky na základě Obecně závazné vyhlášky 4/2019 jsou 500,- Kč/občan a rekreační objekt. Osvobození od poplatku nebo úlevy na poplatcích:

1. Od poplatku se osvobozují mimo jiné tyto osoby:

   a) děti do dovršení věku 4 let v kalendářním roce

   b) osoby, které dovršily věku 75 let v kalendářním roce

2. Úlevy mají poplatníci:

Děti ve věku od 5 do 15 let (rozhodující je věk dovršený v kalendářním roce) – výše poplatku u těchto poplatníků činí částku 250,- Kč. Podmínkou je uhrazení poplatku do 31.3.

Známky z roku 2020 platí do 31.3.2021. Nové známky obdržíte po zaplacení poplatku. Jestliže budete platit poplatek poštou nebo převodem v bance, musíte si přijít na 0Ú pro známku! Při hotovostní platbě na OÚ obdržíte známku okamžitě po zaplacení. Nezapomeňte si říci o známku pro správný objem vaší popelnice!Svozový termín je každých čtrnáct dní v pondělí – liché týdny.

V případě, že některé popelnice nebudou vyprázdněny v pondělí, nahlaste tuto skutečnost na OÚ. Svoz odpadu se provádí, i když svozový den připadne na státní svátek! Na žádost svozové firmy mají být nádoby připraveny k vývozu od 6 hod ráno svozového dne.

Na obecním úřadě jsou k dispozici plastové pytle (15,- Kč/ks), které můžete použít na odpad. Nevhazujte do nich popel! Do pytlů můžete vhazovat komunální odpad maximálně do váhy 20 kg. Těžší pytle svozová firma neodveze!

         Poplatky ze psů

Poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč. Za každého dalšího psa činí 150,- Kč a je splatný do konce března 2021. Při zaplacení poplatku za svého psa obdržíte jedno balení sáčků na psí exkrementy. Prosíme o uklízení výkalů po vašich psech v zastavěných plochách obce. Snažme se udržet obec čistou a svými mazlíčky neobtěžovat okolí.       
Majitel nového psa je povinen jej přihlásit na OÚ do tří měsíců. V případě ztráty nebo utracení psa, je třeba toto nahlásit na OÚ, aby Vám nebyl předepisován poplatek za držení psa!

              Vodné v Sudíně

Za rok 2020 je splatné do konce března 2021! 1.1.2020 se obec stala plátcem DPH a k vodnému bude přičtena sazba 10% DPH.

Veškeré poplatky můžete hradit v hotovosti od 1.2.2021 na obecním úřadě ve dnech:
Pondělí: 8,00 – 18,00 hod
Středa: 8,00 – 15,00 hod
Čtvrtek: 8,00 – 12,00 hod

nebo bankovním převodem na účet 1240 132 349/0800, variabilní symbol: číslo popisné Vašeho domu.

        Pokud v přiloženém rozpisu naleznete chybu, neváhejte nás kontaktovat.

Tříkrálová sbírka 2021

Lertošní Tříkrálová sbírka se neuskuteční klasickým obchůzkovým koledováním. Přispět můžete do speciální pokladničky, která je umístěna v místním obchodě do 24.1.2021.

Obchod se smíšeným zbožím Bačetín

Místní obchod bude zavřený do 23.11.2020 vč. Pojízdná prodejna přijede do obce ve čtvrtek 19.11. a v pondělí 23.11. vždy v čase 8,00 - 8,20 hod. V úterý 24.11.2020 bude již otevřeno.

Omezení úředních

Od 19.10.2020 jsou do odvolání zrušeny středeční úřední hodiny. Dále platí pondělní úřední hodiny 15,00 – 18,00 hod. Schůzky mimo úřední hodiny je možné domluvit telefonicky a podání učinit elektronicky.Pokud půjdete na obecní úřad, používejte prosím roušky a desinfekci rukou.

Místní knihovna provoz neupravuje. Stále platí nabídka paní Fabiánové, že pokud si nebudete moci zajít do knihovny vybrat četbu, kontaktujte ji buď přes fcb Boženčina zlatá knihovna nebo na tel. čísle 774 962 816. Ona Vám ráda knížky doručí až na Váš práh.

Velkoobjemový odpad 2020

V nejbližších dnech budou za školkou v Bačetíně a v Sudíně na náměstí přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Nevhazujte do nich prosím železo, velký nábytek (např. skříně) rozložte na menší kusy. Do těchto kontejnerů nepatří biologický odpad.

Jste zde: Home Aktuality